Anmäl skada, stöld eller förlust

För att anmäla en skada kontaktar du i första hand den plattform som din uthyrning har skett igenom. Mer information om hur just du går tillväga finner du i ditt försäkringsbrev, eller genom kontakt med plattform som försäkringen distribuerad via. Skador anmäls via vårt skadeformulär. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot skadeanmälningar via mejl eller telefon.

ANMÄL SKADA

Omprövning av ditt ärende

Om vi inte kommer överens

I första hand – kontakta oss på Omocom
Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende kan du alltid få beslutet omprövat genom att kontakta din handläggare för att reda ut ett eventuellt missförstånd eller genom att skriva till klagomålsansvarig Patric Sundell på complaints@omocom.insurance.

Allmän domstol
En försäkringstvist kan i de flesta fall även prövas av allmän domstol.

Kostnadsfri rådgivning i försäkringsfrågor

Konsumenternas försäkringsbyrå
Konsumenternas försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte enskilda tvister.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00
E-post: Endast via webbformulär
Webbplats: konsumenternas.se

Kommunal konsumentvägledning
Du kan också få information och råd kostnadsfritt via din hemkommuns konsumentvägledare.