KEEPING PRODUCTS IN USE

Transport av prylar

Vi har tagit fram en försäkring som skyddar egendom under transport, såsom möbler, elektronik, vitvaror och andra prylar på vift. Vår frivilliga allriskförsäkring skyddar produkten under transporten mot stöld, förlust och skador och gäller i hela Norden. Försäkringen kan erbjudas till era kunder sömlöst i er miljö där era kunder kan välja mellan olika försäkringspaket med olika ersättningsbelopp.

VAD VI FÖRSÄKRAR

Plötsliga och oförutsedda skador

Transport

En frivillig allriskförsäkring som skyddar under transporten mot stöld, förlust och skador och gäller i hela Norden.

Förlust och stöld

En försäkring som gäller under hela transporttiden

Vi har tagit fram en försäkring som skyddar egendom under transport, såsom möbler, elektronik, vitvaror och andra prylar på vift. Vår frivilliga allriskförsäkring skyddar produkten under transporten mot stöld, förlust och skador och gäller i hela Norden. Försäkringen kan erbjudas till era kunder sömlöst i er miljö där era kunder får välja mellan tre olika försäkringspaket med olika ersättningsbelopp.

EXEMPEL PÅ VAD SOM INGÅR

Plötslig och oförutsedd skada, förlust samt stöld av produkten under transport

Gäller i hela Norden

Gäller under hela transporten, dock maximalt 24 timmar

Allrisk upp till 10 000 kr per skada (kan höjas vid behov)

Självriskeliminering på ordinarie försäkring upp till 10 000 kr per skada

EXEMPEL PÅ VAD SOM INTE INGÅR

Normalt slitage

Bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott

Framkallande av skada uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet

Skador som kan ersättas via ordinarie försäkringsskydd eller produktgaranti

KONTAKTA SÄLJ
DETTA INGÅR ALLTID MED OMOCOM

Utbildning och FAQ

Omocom förser plattformen med skräddarsydda försäkringsvillkor, förköpsinformation och informationsmaterial med tydliga och realistiska exempel på vad som ingår och inte.

Uppkopplade och digitala skadeformulär

Omocoms digitala skadeformulär kan läggas in i ert interface mot kund, tex era “Mina Sidor” så att detta finns lättillgängligt för kund. På detta sätt kan vi via vårt API förifylla formuläret med kundens information vilket innebär minsta möjliga handpåläggning för era kunder.

Skärddarsydda försäkringsbrev i realtid

I samband med att uthyrningen startar kan vi skicka ett personifierat försäkringsbrev till er kund.

Snabb skadehantering och blixtsnabb utbetalning

Våra skadeärenden hanteras av erfarna handläggare som hanterar ärenden med ljusets hastighet och utbetalningar görs på sekunden via våra betalpartners.

VAD VÅRA KUNDER SÄGER

Den traditionella försäkringsbranschen har inte kunnat leverera en bra lösning till oss. Omocoms lösning passar vår affärsmodell perfekt då den är anpassad för korta perioder och digitala processer. Förutom att själva lanseringen gick som på räls så ser vi även resultat långt över vad vi förväntat oss.

Tim Bjelkstam, CEO Tiptapp