FÖRSÄKRING, ON DEMAND

Säkra uthyrningar med Omocoms försäkringslösningar

Våra försäkringar för utrymmen är speciellt framtagna och anpassade för uthyrning, oavsett om det gäller en lägenhet, ett fritidshus, en lokal eller ett förråd. Vi skyddar egendomen där ordinarie försäkringsskydd brister. Omocoms lösningar är ämnade att skapa trygghet, både för den som hyr ut och för den som hyr - så att fler ska våga dela.

VAD VI FÖRSÄKRAR

Bostad

För uthyrningar av lägenhet/hus/fritidshus

Förvaring

För uthyrning av förvaringsutrymmen

Lokaler

För uthyrningar av lokaler

Vår affärsmodell går ut på att göra det så enkelt som möjligt för både uthyrare och hyresgäster att samnyttja lokaler. Därför var Omocoms försäkring en no brainer för att vi ska kunna vässa vårt erbjudande och göra samnyttjandet så riskfritt som möjligt.

Robin Rushdi Al-Sálehi, VD Vakansa

Uthyrning av bostad

Vår försäkring för bostad är speciellt framtagen och anpassad för uthyrning och fungerar som ett komplement till ordinarie försäkringsskydd. Vi skyddar där ordinarie försäkring brister, oavsett om det gäller en villa, bostadsrätt, hyresrätt eller fritidshus. Omocoms försäkring erbjuds som en obligatorisk gruppförsäkring vilket innebär att alla uthyrningar via plattformen automatiskt blir försäkrade genom oss. Försäkringen omfattar både fast samt lös egendom och är oberoende av typ av objekt, hyresvärd (företag eller privatperson) eller land då vi erbjuder samma villkor och skadehantering i hela Norden. Omocoms lösningar är ämnade att skapa trygghet, både för den som hyr ut och för den som hyr – för att fler ska våga dela.

EXEMPEL PÅ VAD SOM INGÅR

Försäkringen gäller för skada på eller förlust av egendom med följd att egendomens värde minskas eller gått förlorat. Försäkringen gäller också för egendoms- och ansvarsskada för ägare av försäkrad egendom. Allrisk för fast inredning samt lösöre ingår

Gäller i hela Norden

Försäkringen gäller för onormalt slitage eller skada som orsakats under den tid då hyresgäst har tillgång till bostaden

Ersättning lämnas för hyresförlust som uppstår för den hyrestid som var inbokad innan skadan inträffade, dock maximalt 6 månader

Självrisken är vid varje skadetillfälle 20 000 SEK om inte separat försäkring för självriskreducering tecknats av kund innan påbörjade uthyrningsperiod. Självrisken vid tecknad självriskreducering är 1 000 SEK

EXEMPEL PÅ VAD SOM INTE INGÅR

Normalt slitage

Bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott

Framkallande av skada uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet

Skador som kan ersättas via ordinarie försäkringsskydd

Det finns en stor flexibilitet i Omocoms försäkringslösning för våra kunder som ingen annan kunnat bidra med. Därför känns det oerhört tryggt att kunna erbjuda det till våra ägare, och vi hoppas att det ska locka ännu fler att hyra ut!

Olof Kernell, grundare & CTO Guestit

DETTA INGÅR ALLTID MED OMOCOM

Utbildning och FAQ

Omocom förser plattformen med skräddarsydda försäkringsvillkor, förköpsinformation och informationsmaterial med tydliga och realistiska exempel på vad som ingår och inte.

Uppkopplade och digitala skadeformulär

Omocoms digitala skadeformulär kan läggas in i ert interface mot kund, tex era “Mina Sidor” så att detta finns lättillgängligt för kund. På detta sätt kan vi via vårt API förifylla formuläret med kundens information vilket innebär minsta möjliga handpåläggning för era kunder.

Skräddarsydda försäkringsbrev i realtid

I samband med att uthyrningen startar kan vi skicka ett personaliserat försäkringsbrev till er kund.

Snabb skadehantering och blixtsnabb utbetalning

Våra skadeärenden hanteras av erfarna handläggare som hanterar ärenden med ljusets hastighet och utbetalningar görs på sekunden via våra betalpartners.

Sömlös kommunikation via Intercom

Överlåt en pågående kunddialog till oss och våra skadereglerare, helt sömlöst.

Uthyrning av lokal

Förmedlar din plattform uthyrning av lokaler? I sådant fall har vi försäkringen för er. Vår försäkring för lokal är nämligen speciellt framtagen och anpassad för uthyrning och fungerar som ett komplement där ordinarie försäkringsskydd brister. Den erbjuds som en obligatorisk gruppförsäkring och omfattar både fast och lös egendom samt gäller för uthyrningar i hela Sverige. Omocoms lösningar är ämnade att skapa trygghet, både för den som hyr ut och för den som hyr – för att fler ska våga dela.

EXEMPEL PÅ VAD SOM INGÅR

Försäkringen gäller för skada, stöld eller förlust på angiven uthyrd försäkringslokal

Gäller uthyrda lokaler i Sverige

Skadehändelser som ersätts är till exempel skada på lokal, skador på byggnad till följd av inbrott, inbrott i lokal, skadegörelse, skador på glas och fönster, nyckelförlust etc

Försäkringen ersätter skadestånd

Självrisken är vid varje skadetillfälle 40 000 SEK om inte separat försäkring för självriskreducering har tecknats innan påbörjade uthyrningsperiod. Självrisken vid tecknad självriskreducering är 5 000 SEK

EXEMPEL PÅ VAD SOM INTE INGÅR

Normalt slitage

Bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott

Framkallande av skada uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet

Skador som kan ersättas via ordinarie försäkringsskydd

DETTA INGÅR ALLTID MED OMOCOM

Utbildning och FAQ

Omocom förser plattformen med skräddarsydda försäkringsvillkor, förköpsinformation och informationsmaterial med tydliga och realistiska exempel på vad som ingår och inte.

Uppkopplade och digitala skadeformulär

Omocoms digitala skadeformulär kan läggas in i ert interface mot kund, tex era “Mina Sidor” så att detta finns lättillgängligt för kund. På detta sätt kan vi via vårt API förifylla formuläret med kundens information vilket innebär minsta möjliga handpåläggning för era kunder.

Skärddarsydda försäkringsbrev i realtid

I samband med att uthyrningen startar kan vi skicka ett personaliserat försäkringsbrev till er kund.

Snabb skadehantering och blixtsnabb utbetalning

Våra skadeärenden hanteras av erfarna handläggare som hanterar ärenden med ljusets hastighet och utbetalningar görs på sekunden via våra betalpartners.

Sömlös kommunikation via Intercom

Överlåt en pågående kunddialog till oss och våra skadereglerare, helt sömlöst.

Uthyrning av förrådsutrymmen

Förmedlar din plattform uthyrning av förrådsutrymmen? I sådant fall har vi försäkringen för er. Vår produkt för förvaring av egendom ger ett komplett försäkringsskydd för allt som förvaras i utrymmet, samtidigt som det är superenkelt att komma igång. Vi skyddar den förvarade egendomen mot stöld, skador och förlust under förvaringstiden, vilket ökar både er konvertering samt snittvärdet per förvaring.

EXEMPEL PÅ VAD SOM INGÅR

Försäkringen lämnar ersättning för allriskskada, förlust eller stöld av egendom som är avgränsade till förvaringsutrymmet

Gäller i hela Sverige

Försäkringen kan lämna ersättning som mest med 30 000 kr per skadetillfälle

Försäkringen har en självrisk på 1 000 kr per skadetillfälle

EXEMPEL PÅ VAD SOM INTE INGÅR

Normalt slitage

Bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott

Framkallande av skada uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet

Skador som kan ersättas via ordinarie försäkringsskydd

DETTA INGÅR ALLTID MED OMOCOM

Utbildning och FAQ

Omocom förser plattformen med skräddarsydda försäkringsvillkor, förköpsinformation och informationsmaterial med tydliga och realistiska exempel på vad som ingår och inte.

Uppkopplade och digitala skadeformulär

Omocoms digitala skadeformulär kan läggas in i ert interface mot kund, tex era “Mina Sidor” så att detta finns lättillgängligt för kund. På detta sätt kan vi via vårt API förifylla formuläret med kundens information vilket innebär minsta möjliga handpåläggning för era kunder.

Skärddarsydda försäkringsbrev i realtid

I samband med att uthyrningen startar kan vi skicka ett personaliserat försäkringsbrev till er kund.

Snabb skadehantering och blixtsnabb utbetalning

Våra skadeärenden hanteras av erfarna handläggare som hanterar ärenden med ljusets hastighet och utbetalningar görs på sekunden via våra betalpartners.

Sömlös kommunikation via Intercom

Överlåt en pågående kunddialog till oss och våra skadereglerare, helt sömlöst.

VAD VÅRA KUNDER SÄGER

Det finns en flexibilitet i Omocoms försäkringslösning för våra kunder som ingen annan kunnat bidra med. Därför känns det oerhört känns tryggt att kunna erbjuda det till våra ägare, och hoppas att det ska locka ännu fler att hyra ut!

Olof Kernell, grundare & CTO, Guestit

Vakansas affärsmodell går ut på att göra det så enkelt som möjligt för både uthyrare och hyresgäster att samnyttja lokaler. Därför var Omocoms försäkring en no brainer för att vi ska kunna vässa vårt erbjudande och göra samnyttjandet så riskfritt som möjligt.

Robin Rushdi Al-Sálehi, grundare Vakansa