KEEPING PRODUCTS IN USE

Säkra uthyrningar med Omocoms försäkringslösningar

Visste du att en bil står parkerad i snitt 93% av sin livstid? Därför vill vi att fler ska inse fördelarna med att dela. Våra försäkringar för fordon speciellt framtagna och anpassade för uthyrning, oavsett om det gäller personbil, husvagn, husbil eller trailers. Vi försäkrar det mesta på hjul, oavsett om fordonet står parkerat eller är ute på äventyr. Våra lösningar är ämnade att skapa trygghet, både för den som hyr ut och för den som hyr - för att fler ska våga dela.

VAD VI FÖRSÄKRAR

Uthyrning av personbil

Försäkring för uthyrning av personbil och andra mindre motorfordon

Parkeringsplatser

Försäkring för parkerade fordon, både utomhus och inomhus

Uthyrning av husvagn och husbil

Försäkring för uthyrning av husvagnar och husbilar samt andra större motorfordon

Omocom hjälper till att påskynda vår tillväxt och expansion avsevärt och vi ser samarbetet med dem som en strategisk fördel för GoMore. Förutom detta är Omocom en stark väldigt kundcentrerad partner som vi är mycket glada över att arbeta och växa tillsammans med.

Thomas Christensen, COO GoMore

UTHYRNING AV PERSONBIL

Trygga uthyrningar med Omocoms försäkringar

Vår försäkring för personbil är speciellt framtagen och anpassad för uthyrning och täcker där ordinarie försäkringsskydd brister. Omocom’s försäkring för fordon erbjuds som en obligatorisk gruppförsäkring vilket innebär att samtliga uthyrningar via plattformen automatiskt är försäkrade under uthyrningstiden. Vi skyddar fordonet mot skada, stöld eller förlust, samt tillhörande utrustning och interiör för skador som sker i hela Norden, som inte ersätts av ordinarie försäkring. Skulle skadan täckas av ordinarie försäkringsskydd så täcker Omocom’s försäkring självrisken. Försäkringen finns idag tillgänglig i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Österrike, Belgien, Nederländerna, Polen, Frankrike, Italien, Spanien och Portugal och vi expanderar kontinuerligt till fler länder.

EXEMPEL PÅ VAD SOM INGÅR

Skador på fordonet och utrustning samt interiör, inklusive reservdelar av samma bilmärke

Stöld eller förlust av fordonet samt vid bedrägeri

Transport av fordonet, föraren och passagerare vid skada, driftstopp, olycksfall eller sjukdom. Hemresa för förare och passagerare betalas till hemorten i hela Norden

Vägassistans

Självriskeliminering på ordinarie försäkring om denne överstiger 5 000 SEK

EXEMPEL PÅ VAD SOM INTE INGÅR

Normalt slitage

Skador som är mindre än 5 cm i diameter

Fysiska skador (personskada)

Skada, stöld eller förlust av personliga tillbehör som lämnats i fordonet

TILLVAL
KONTAKTA SÄLJ

Vi undersökte flertalet försäkringsbolag över hela Europa och nästan ingen kunde lösa våra problem som Omocom kunde

Mafalda Mourão, Product Manager Indie Campers

DETTA INGÅR ALLTID MED OMOCOM

Utbildning och FAQ
Omocom förser plattformen med marknadsanpassade försäkringsvillkor, förköpsinformation och informationsmaterial med tydliga och realistiska exempel på vad som ingår och inte.

Uppkopplade och digitala skadeformulär
Omocoms digitala skadeformulär kan läggas in i ert interface mot kund, tex era “Mina Sidor” så att detta finns lättillgängligt för kund. På detta sätt kan vi via vårt API fylla formuläret med kundens information vilket innebär minsta möjliga handpåläggning för era kunder.

Skärddarsydda försäkringsbrev i realtid
I samband med att uthyrningen startar kan vi skicka ett personifierat försäkringsbrev till er kund.

Snabb skadehantering och blixtsnabb utbetalning
Våra skadeärenden hanteras av erfarna handläggare som hanterar ärenden med ljusets hastighet och utbetalningar görs på sekunden via våra betalpartners.

Sömlös kommunikation via Intercom
Överlåt en pågående kunddialog till oss och våra skadereglerare, helt sömlöst.

Uthyrning av husvagn och husbil

Vår försäkring för husbil och husvagn är speciellt framtagen och anpassad för uthyrning och täcker in där ordinarie försäkringsskydd brister. Omocom’s lösningar är ämnade att skapa trygghet, både för den som hyr ut och för den som hyr – för att fler ska våga dela.

Omocom’s försäkring för fordon erbjuds som en obligatorisk gruppförsäkring vilket innebär att samtliga uthyrningar via plattformen automatiskt är försäkrade under uthyrningstiden.
Vi skyddar fordonet mot skada, stöld eller förlust samt tillhörande utrustning och interiör som inte ersätts av ordinarie försäkring. Skulle skadan täckas av ordinarie försäkringsskydd så täcker Omocom’s försäkring självrisken. Försäkringen finns idag tillgänglig i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Österrike, Belgien, Nederländerna, Polen, Frankrike, Italien, Spanien och Portugal och vi expanderar kontinuerligt till fler länder.

EXEMPEL PÅ VAD SOM INGÅR

Skador på fordonet och utrustning samt interiör, inklusive reservdelar av samma bilmärke

Stöld eller förlust av fordonet samt vid bedrägeri inom något land i Norden (samt möjlighet till land i Europa)

Transport av fordonet, föraren och passagerare vid skada, driftstopp, olycksfall eller sjukdom. Hemresa för förare och passagerare betalas till hemorten i hela Norden

Vägassistans ingår

Självriskeliminering på ordinarie försäkring om denna överstiger 5 000 SEK

EXEMPEL PÅ VAD SOM INTE INGÅR

Normalt slitage

Skador som är mindre än 5 cm i diameter

Fysiska skador (personskada)

Skada, stöld eller förlust av personliga tillbehör som lämnats i fordonet

KONTAKTA SÄLJ

Vi undersökte flertalet försäkringsbolag över hela Europa och nästan ingen kunde lösa våra problem som Omocom kunde

Mafalda Mourão, Product Manager Indie Campers

DETTA INGÅR ALLTID MED OMOCOM

Utbildning och FAQ
Omocom förser plattformen med skräddarsydda försäkringsvillkor, förköpsinformation och informationsmaterial med tydliga och realistiska exempel på vad som ingår och inte.

Uppkopplade och digitala skadeformulär
Omocoms digitala skadeformulär kan läggas in i ert interface mot kund, tex era “Mina Sidor” så att detta finns lättillgängligt för kund. På detta sätt kan vi via vårt API fylla formuläret med kundens information vilket innebär minsta möjliga handpåläggning för era kunder.

Skärddarsydda försäkringsbrev i realtid
I samband med att uthyrningen startar kan vi skicka ett personifierat försäkringsbrev till er kund.

Snabb skadehantering och blixtsnabb utbetalning
Våra skadeärenden hanteras av erfarna handläggare som hanterar ärenden med ljusets hastighet och utbetalningar görs på sekunden via våra betalpartners.

Sömlös kommunikation via Intercom
Överlåt en pågående kunddialog till oss och våra skadereglerare, helt sömlöst.

Parkerade fordon

Vår försäkring för parkerade fordon riktar sig mot parkeringsbolag som vill erbjuda sina kunder extra trygghet under själva parkeringstiden. Försäkringen reducerar och/eller eliminerar ordinarie trafikförsäkrings självrisk ifall olyckan skulle vara framme. Den erbjuds både som obligatorisk gruppförsäkring där samtliga parkeringar via automatiskt är försäkrade under parkeringstiden, samt som frivillig gruppförsäkring som kan erbjudas till era kunder direkt och sömlöst i ert flöde. Försäkringen finns idag tillgänglig i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Österrike, Belgien, Nederländerna, Polen, Frankrike, Italien, Spanien och Portugal och vi expanderar kontinuerligt till fler länder.

EXEMPEL PÅ VAD SOM INGÅR - FRIVILLIG FÖRSÄKRING

Eliminerar självrisken på ordinarie trafikförsäkring, kaskoförsäkring eller vagnskadegaranti, upp till maximalt 5 000 kr (med möjlighet till högre ersättning)

Allriskförsäkring mellan 2 000 kr till 5 000 kr

Gäller för parkerade personbilar i hela Europa

Ingen självrisk

EXEMPEL PÅ VAD SOM INGÅR - OBLIGATORISK FÖRSÄKRING

Eliminerar självrisken på ordinarie trafikförsäkring, kaskoförsäkring eller vagnskadegaranti, upp till maximalt 5 000 kr samt allrisk från 2 000 kr

Omfattar både stöld samt skador av personbil

Gäller för parkerade personbilar i hela Europa

Ingen självrisk

EXEMPEL PÅ VAD SOM INTE INGÅR (BÅDE FÖR FRIVILLIG OCH OBLIGATORISK)

Skada på eller stöld av däck och fälg

Glasskada

Mekaniskt eller elektriskt fel

Indirekt skada

KONTAKTA SÄLJ

Omocom hjälper till att påskynda vår tillväxt och expansion avsevärt och vi ser samarbetet med dem som en strategisk fördel för GoMore. Förutom detta är Omocom en stark väldigt kundcentrerad partner som vi är mycket glada över att arbeta och växa tillsammans med.

Thomas Christensen, COO GoMore

DETTA INGÅR ALLTID MED OMOCOM

Utbildning och FAQ
Omocom förser plattformen med skräddarsydda försäkringsvillkor, förköpsinformation och informationsmaterial med tydliga och realistiska exempel på vad som ingår och inte.

Uppkopplade och digitala skadeformulär
Omocoms digitala skadeformulär kan läggas in i ert interface mot kund, tex era “Mina Sidor” så att detta finns lättillgängligt för kund. På detta sätt kan vi via vårt API förifylla formuläret med kundens information vilket innebär minsta möjliga handpåläggning för era kunder.

Skräddarsydda försäkringsbrev i realtid
I samband med att uthyrningen startar kan vi skicka ett personifierat försäkringsbrev till er kund.

Snabb skadehantering och blixtsnabb utbetalning
Våra skadeärenden hanteras av erfarna handläggare som hanterar ärenden med ljusets hastighet och utbetalningar görs på sekunden via våra betalpartners.