Omocom tryggar din transaktion, från början till slut.

​Omocoms försäkringslösningar är specifikt anpassade för delning och köp av begagnat. Skulle något hända egendomen under försäkringsperioden så anmäler man det direkt till oss på Omocom via vårt digitala skadeformulär nedan, vi finns här för dig från början till slut.

ANMÄL EN SKADA

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Har du anmält en skada och har frågor gällande ditt ärende? Svara på det mail du mottog när du gjorde anmälan. För generella frågor kan du maila hello@omocom.se, se till att du anger ditt och skadenummer vid all kontakt med oss. 

VÅR KUNDER HAR ORDET

"Ni hanterade ärendet på ett fantastiskt sätt. Jag har redan köpt in nya delar och reparerat mina verktyg. Er hantering var förstklassig. En befrielse att veta att det fungerar så smidigt. Tack!"

- HENRIK PETTERSSON

HUR VI HANTERAR OCH REGLERAR SKADOR

Omocoms mission är att behålla befintliga resurser i användning, så länge som möjligt. Du som hyr ut något ska kunna göra det så många gånger som möjligt i så lång tid som möjligt och därför har vi skapat försäkringar som gäller när olyckan är framme. Omocom sköter själva all hantering av skador och hos oss jobbar erfarna handläggare som står redo att hjälpa till. I första hand försöker vi att reparera och återställa egendomen till ursprungligt skick och funktion. Är egendomen för trasig för att reparera så ersätter vi dig med pengar istället. ​Nedan kan du läsa mer om vad och hur vi ersätter olika skador.

Inte funnit svar på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig.

9 AV 10 SKULLE HYRA UT IGEN

När olyckan är framme så kan ni känna er trygga. Alla skador hanteras nämligen personligen av oss på Omocom av våra erfarna handläggare står redo att hjälpa till med fokus på snabb återkoppling och service. Vi är extremt måna om att de kunder som trots att de fått skador på sin egendom ska vilja fortsätta hålla befintliga produkter i användning.

OMPRÖVNING AV ÄRENDE

Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende kan du alltid få beslutet omprövat antingen genom att kontakta Omocom för att reda ut ett eventuellt missförstånd, eller genom att skriva till klagomålsansvarig Patric Sundell, genom att redogöra för ärendet och be om en omprövning.

Omocom nås på epostadress: hello@omocom.insurance eller telefonnummer: 08-520 278 70 (helgfria vardagar mellan 09-16)
Klagomålsanasvarige nås på: complaints@omocom.insurance

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Om du fått ditt ärende omprövat och ändå inte är nöjd har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, som prövar klagomål från privatpersoner utan kostnad.

ARN:s postadress är ARN, Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon nr: 08-508 860 00
Webbsida: www.arn.se
E-post: arn@arn.se

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte tvister.

Konsumenternas Försäkringsbyrås postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon nr: 0200-22 58 00
Webbsida: www.konsumenternasforsakringsbyra.se
E-post: via webbformulär.

Allmän domstol
En försäkringstvist kan i de flesta fall även prövas av allmän domstol.