The Swedish insurtech company Omocom and risk carrier W. R Berkley Insurance AG have developed and launched an insurance solution to increase security and to lower the threshold for purchasing used electronics. The insurance is sold through Sweden's leading peer-to-peer marketplace for second-hand goods, Blocket.


The insurance protects buyers who have identified hidden faults on their recently purchased product. The purpose is to make sure that the product functions as expected. Examples of hidden faults that are covered by the insurance can be a camera that stops working or a phone which does not charge properly. It provides compensation for repairs and spare parts up to a maximum of SEK 10,000.


“The product that we've created together with Blocket is both incredibly exciting and also pretty unique. We simply wanted to erase all the major concerns of buying second-hand and the risk of products not functioning as expected. We're very happy that our insurance partner and risk carrier W.R Berkley was willing to deep dive into a completely new and uncharted territory together with us. They call this "the future of risk" and we totally agree! " says Sara Forsberg, CCO at Omocom.


The purchase of the insurance is made smoothly by clicking on the Omocom offer displayed next to each and every product within the Electronics category on Blocket. The consumer can choose between three different insurance packages with different price levels based on insured value. The payment of the premium is made seamlessly through Omocom's partner Trustly and a personal insurance letter is automatically sent to the buyer's specified e-mail.


Initially, the insurance was launched in Blocket's electronics categories, but the plan is to expand the product broadly across most of the categories that Blocket provide, insuring everything from toys to clothes.


“We view the collaboration with Omocom and Blocket very positively. It is very exciting to be a part of the creation of new insurance products for new purposes. The circular economy will be an important part of the future and we are proud to be part of this development" says Carl-Johan Nilsson, CEO of Berkley Nordic Region.


Founded in -96, Blocket.se is currently Sweden's largest online marketplace for buying and selling second-hand products and says the following in its press commentary regarding the collaboration with Omocom:

“There was a big gap in the market that we're now closing with Omocom. We started by launching the product in the mobile category and after a positive receiving, we've now launched it to the entire electronics category. We want it to be safe to shop second-hand and hope this can make customers feel even more protected when buying used electronics” says Annette Karlberg, Marketplace Director for Buy & Sell at Blocket.


Den digitala försäkringsförmedlaren Omocom, i samarbete med W. R Berkley Insurance AG som riskbärare, har tagit fram en försäkringslösning för att öka tryggheten och sänka tröskeln för köp av begagnad elektronik som säljs via Sveriges ledande marknadsplats Blocket. Försäkringen fungerar som en dolda fel-försäkring och riktar sig till köparen av produkten och ger ersättning för reparation och reservdelar om produkten inte skulle fungera som förväntat, maximalt ersättningsbelopp uppgår till 10  000 kr. Exempel på dolda fel som ersätts av försäkringen kan vara att kameran på en mobiltelefon slutar att fungera eller om telefonen inte laddar ordentligt.

Köpet av försäkringen görs smidigt genom att klicka på Omocom-erbjudandet som exponeras intill varje annons där konsument får välja mellan tre olika prisnivåer baserat på ersättningsvärde. Betalning görs smidigt tillsammans med Omocom’s betalpartner Trustly och i samband med att premien betalas skickas ett personligt försäkringsbrev automatiskt iväg till köparens uppgivna e-mail.

FRAMTIDENS RISK

– ”Produkten vi skapat tillsammans med Blocket är otroligt spännande och vad vi kan se även helt unik i sitt slag. Vi frågade oss hur vi kan få fler att våga handla begagnat och vilka de stora orosmomenten är kring dessa typer av transaktioner och landade i Dolda-fel försäkringen. Vi är väldigt glada över att vår partner tillika riskbärare W.R Berkley både vågade och hade viljan till att satsa på helt ny mark tillsammans med oss, de kallar det vi gör “framtidens risk” och vi är beredda att hålla med!” säger Sara Forsberg, CCO på Omocom.

Inledningsvis lanseras försäkringen inom Blockets Elektronik-kategorier men tanken är att expandera produkten brett över de flesta kategorier som Blocket tillhandahåller för att få fler att våga konsumera begagnat, för en mer hållbar framtid. – ”“Vi ser väldigt positivt på samarbetet med Omocom och Blocket. Det är spännande att få vara del av skapandet av nya försäkringsprodukter för nya ändamål. Den cirkulära ekonomin kommer att vara en viktig del i framtiden och vi är stolta att få vara med i denna utveckling säger Carl-Johan Nilsson, CEO Berkley Nordic Region.


Schibsted-ägda Blocket, som nog knappast behöver någon närmare introducering, har sedan tidigare verkat för att göra begagnathandeln än mer trygg och säger följande i sin presskommentar om samarbetet med insuretechbolaget Omocom:

”Det fanns en lucka på marknaden som vi nu täpper till med Omocom. Vi började med att lansera tjänsten i mobilkategorin och efter positivt mottagande har vi nu skalat upp den till hela elektronikkategorin. Vi vill att det ska kännas tryggt att handla begagnat och hoppas det här kan göra att man känner sig ännu tryggare när man köper begagnad elektronik” säger Annette Karlberg, marknadsplatsdirektör för Köp & Sälj på Blocket.

A lot of things is happening at Omocom, and not least we warmly welcome Richard Hernemyr as Chief Operating Officer, COO, at the company.


International expansion, growing work-teams and a dozen tailor-made insurance products built to scale within Europe are some of the major events over which Richard Hernemyr will have the overall operational responsibility for.


A highly welcomed role to play in an important stage of the Omocom journey. For Richard, who is used to working with SaaS and startups, Omocom will be his fourth startup in the series.


We asked Richard the question what was so special about Omocom that made him nibble.

"Omocom is a company that feels 'right in the stomach' quite simply. A corporate culture with the right values ​​and a product that does good"

Says Richard Hernemyr of Omocom.


When Richard is not working, he likes to spend time on outdoor activities, and especially running. He also says that he loves building and woodwork in his spare time. "Like a happy amateur," he adds.

"It's just a matter of picking out our runner-shoes and following on to Richard as he is the one who takes the lead when we are now growing to scale internationally. We are so happy and welcome Richard to the omocom family!"

Says Alexandra Wohlfart, Head of Staff at Omocom.

NAVIGATION

SOCIALT

KONTAKT

Sverige

Birkagatan 1

113 36 Stockholm

Vxl +46 8 520 278 70

Tyskland

Platz der Einheit 2

60327 Frankfurt am Main

Vxl +49 160 99640 785

Portugal

Edifício LACS
Estrada da Malveira da Serra, 920
Aldeia do Juso, 2750-834 Cascais

Vxl +351 932 927 074

Försäkringsgivare bakom Omocoms försäkringar är W.R Berkley och EIR Försäkring. Omocom är registrerad försäkringsförmedlare och står under Finansinspektionens tillsyn som distributör av försäkringar i enlighet med lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.