Insurtech-företaget Omocom, tillsammans med riskbäraren W.R Berkley Insurance AG, lanserar sin helt nya produkt för begagnad elektronik med Portugals ledande företag för renoverade appleprodukter i Portugal, Forall Phones.


Försäkringen är en allriskförsäkring, giltig i 12 månader från inköpet, med möjlighet att förlänga ytterligare ett år. Den frivilliga försäkringen kommer att finnas tillgänglig för Forall Phones kunder både i deras webbshop, och i Forall Phones fysiska butiker.


Cirkulärt hela vägen

Alla skadeanmälningar hanteras av Omocoms erfarna skadespecialister, och när en elektronikprodukt behöver repareras eller bytas ut kommer Forall Phones att vara huvudpartner och därmed hålla processen cirkulär hela vägen.


"Vi är jätteglada över att kunna integrera vår innovativa on-demand-försäkring för renoverade elektroniska produkter i Forall Phones webbshop samt nät fysiska butiker. Forall Phones och Omocom är verkligen jämlikar i cirkulär ekonomi, eftersom båda våra bolagen är perfekt anpassade för att utöva och stödja grunderna för att hålla befintliga prylar i användning. När man tänker på att 50 miljoner ton e-avfall genereras varje år, är både Portugal och världen tacksamma för företag som Forall Phones, som aktivt hjälper till att skära ner e-avfallet genom att renovera elektroniska produkter, medan Omocom stöder dem genom att erbjuda det försäkringsskydd som dessa prylar förtjänar. ", säger Damian Roach, regionchef - södra Europa, på Omocom.


”Den ökade miljöhänsynen till elektroniskt avfall och ojämlikheten i tillgången till premium-teknologi motiverade oss att ändra spelreglerna och skapa det första portugisiska varumärket som helt fokuserade på att sälja renoverade produkter när vi startade 2016. Men vad fick oss att blomstra? Kvaliteten på våra produkter och den nära relationen till våra kunder, Forall-familjen. Vi vill erbjuda den bästa möjliga upplevelsen och göra dem medvetna om den positiva förändring de skapar för miljön. Därför är detta partnerskap så meningsfullt - vi ger vår Forall-familj möjligheten att skydda sina prylar lika mycket som de skyddar planeten ”, Ricardo Jorge, marknadschef på Forall Phones.

Läs mer om Forall Phones: https://forallphones.pt/

Inlägget är översatt från engelska.

The Swedish insurtech company Omocom, together with risk carrier W.R Berkley Insurance AG, is launching their brand-new product for refurbished electronics with the no.1 re-commerce platform for reconditioned apple devices in Portugal, Forall Phones. The product functions as an all-risk insurance, valid for 12 months from purchase, with the possibility to prolong for another year. The voluntary insurance will be available for Forall Phones consumers both on their e-commerce store, as well as being available at point of sale in all of Forall Phones’ network of physical stores.


Circular all the way


All claims handling is managed personally by Omocom's experienced claims handlers, and when a device needs to be repaired or replaced, Forall Phones will be the main partner, thus keeping the process circular in every way possible.


"We are delighted to be integrating our innovative on-demand insurance solution for refurbished electronic devices into Forall Phones' e-commerce platform and across its network of national stores. It truly is a match made in circular economy heaven, as both our companies are perfectly aligned in practicing and supporting the values of keeping products in use. When one considers that 50 million metric tons of e-waste is generated every year, then both Portugal and the planet is grateful for companies like Forall Phones, which actively helps to cut this e-waste by refurbishing used electronic devices, whilst Omocom supports them by offering the insurance protection that these still viable devices deserve.", says Damian Roach, Regional Manager - Southern Europe, at Omocom.

“The increased environmental concern for electronic waste and the inequalities of access to premium technology motivated us to change the rules of the game and create the first Portuguese Brand fully focused on selling refurbished goods back in 2016. But what made us thrive? The quality of our devices and the close connection to our customers, our Forall Family. We want to offer them the best possible experience and make them aware of the positive change they’re creating on the environment. That’s why this partnership makes so much sense – we are giving our Forall Family the possibility to protect their devices as much as they protect the planet”, Ricardo Jorge, Head of Marketing at Forall Phones.

Forall Phones website: https://forallphones.pt/

Insuretechbolaget Omocom inlever ytterligare samarbete inom bostadsförmedlning, denna gång med den digitala bostadsförmedlingssajten Qasa, som 2019 förvärvades av Blocket. Tillsammans utgör Qasa och Blocket Bostad landets största marknadsplats för andrahandsboenden och nu lanserar man Omocoms skräddarsydda digitala försäkringslösningar till alla som hyr ut sin bostad via plattformen, med W. R. Berkley Insurance AG som riskbärare.

Qasa, som grundades 2014, är en annonsplats för uthyrning av bostäder i andra hand där bolaget lägger stor vikt vid att göra det tryggt och enkelt för båda parter vid en andrahandsuthyrning. Med digitala verktyg och smarta algoritmer föreslår och matchar Qasa hyresvärdar med potentiella hyresgäster, och hjälper till med allt som kan kännas svårt vid en uthyrning – t ex att skapa och signera hyresavtal, hitta pålitliga hyresgäster, administration av deposition och hantering av hyresbetalningar, samt medling mellan parterna om frågor uppstår under uthyrningstiden. På Qasas helt digitala plattform ingår dessutom personlig support via chatt eller mejl dygnet runt, alla dagar i veckan. Modern och digital kundupplevelse För Omocom är samarbetet med Qasa en ”perfect match” där respektive bolags moderna och digitala processer ämnar skapa en sömlös kundupplevelse, där hela kundresan förblir effektiv och digital genom att även fullt ut integrera försäkringsflödet. Skador rapporteras enkelt och snabbt med ett par klick direkt på bostadsplattformen och det mesta av informationen är redan förifylld genom att faktiskt nyttja den data som redan finns tillgänglig. Partnerskapet öppnar även upp för nya möjligheter till både produktutveckling och expansion då Omocom har möjlighet att bistå med olika typer av lösningar och produkter i merparten av Europa.

”Qasa har sedan vi grundade Omocom varit en riktig drömkund som rankat högt på vår önskelista av potentiella samarbetspartners. Man kan säga att vi faktiskt har byggt Omocom specifikt för att kunna hantera den här typen av transaktioner som ämnar att få fler att både våga och vilja hyra ut sin egendom. Tillsammans med Qasa gör vi det nu både tryggt och säkert samt riktigt smidigt och enkelt att hyra ut sin bostad till någon man aldrig ens träffat och förhoppningsvis kan det få ännu fler att inse alla fantastiska fördelar med delning. Vi ser fram emot att utveckla och förfina produkten tillsammans med Qasa och att expandera och växa tillsammans ut i Europa.” – säger Hanna Blom, Chief Product Owner på Omocom om samarbetet.

I februari 2019 blev det officiellt att Schibsted-ägda Blocket köpte bostadssajten Qasa. Samarbetet med Qasa blir det andra i raden av Blocket-relaterade partnerskap för Omocom på kort tid, som i början på 2021 lanserade en försäkring för begagnad elektronik.

“Vi är både stolta och glada att äntligen lansera vår uthyrningsförsäkring med Omocom! Tillsammans har vi skapat en helt unik försäkring som täcker de vanligast förekommande skadorna vid andrahandsuthyrning, och det känns otroligt bra att vi nu kan erbjuda våra kunder den tryggheten. Detta är bara början - nu fortsätter utveckla vår tjänst för att bli ännu smidigare och tryggare för alla som vill hyra eller hyra ut sin bostad.” – säger Qasa i sin presskommentar.

Läs mer Qasa och Blocket Bostad: https://qasa.se/p2/sv/ https://bostad.blocket.se/p2/sv/

NAVIGATION

SOCIALT

KONTAKT

Sverige

Birkagatan 1

113 36 Stockholm

Vxl +46 8 520 278 70

Tyskland

Platz der Einheit 2

60327 Frankfurt am Main

Vxl +49 160 99640 785

Portugal

Edifício LACS
Estrada da Malveira da Serra, 920
Aldeia do Juso, 2750-834 Cascais

Vxl +351 932 927 074

Försäkringsgivare bakom Omocoms försäkringar är W.R Berkley och EIR Försäkring. Omocom är registrerad försäkringsförmedlare och står under Finansinspektionens tillsyn som distributör av försäkringar i enlighet med lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.