Omocom tryggar din transaktion, från början till slut.

​Omocoms försäkringslösningar är specifikt anpassade för delning och skyddar egendomen under uthyrningsperioden. Vi har även försäkringslösningar för köp av begagnade produkter, för att få fler att konsumera hållbart och bidra till en mer cirkulär ekonomi. Skulle något hända egendomen under den angivna försäkringstiden så anmäler man det direkt till oss på Omocom, vi finns här för dig från början till slut.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Jag har fått ett mail från er med ett försäkringsbrev, vad gäller detta?

+

Hur anmäler jag en skada?

+

Hur kan jag få ersättning?

+

När får jag utbetalt för min ersättning?

+

Vad klassas som ersättningsbar skada?

+

Jag har hyrt ett fordon som har stannat, vad gör jag nu?

+

Har du frågor gällande ett ärende eller en skada? Slå en signal till oss på 08 - 520 278 70 eller maila till claims@omocom.se så återkommer vi så fort som möjligt.

VÅR KUNDER HAR ORDET

"Ni hanterade ärendet på ett fantastiskt sätt. Jag har redan köpt in nya delar och reparerat mina verktyg. Er hantering var förstklassig. En befrielse att veta att det fungerar så smidigt. Tack!"

- HENRIK PETTERSSON

ANMÄL EN SKADA

Uthyrda motorfordon

Uthyrda prylar

Köpta prylar

Uthyrda hem

 

HUR VI HANTERAR OCH REGLERAR SKADOR

Omocoms mission är att behålla befintliga resurser i användning, så länge som möjligt. Du som hyr ut något ska kunna göra det så många gånger som möjligt i så lång tid som möjligt och därför har vi skapat försäkringar som gäller när olyckan är framme. Omocom sköter själva all hantering av skador och hos oss jobbar erfarna handläggare som står redo att hjälpa till. I första hand försöker vi att reparera och återställa egendomen till ursprungligt skick och funktion. Är egendomen för trasig för att reparera så ersätter vi dig med pengar istället. ​Nedan kan du läsa mer om vad och hur vi ersätter olika skador.

Totalskada

+

Värdeminskning

+

Normalt slitage

+

Verkstad och reperation

+

Besök vårt hjälpcenter för mer frågor och svar eller kontakta oss så hjälper vi dig.

9 AV 10 SKULLE HYRA UT IGEN

När olyckan är framme så kan ni känna er trygga. Alla skador hanteras nämligen personligen av oss på Omocom av våra erfarna handläggare står redo att hjälpa till med fokus på snabb återkoppling och service. Vi är extremt måna om att de kunder som trots att de fått skador på sin egendom ska vilja fortsätta hålla befintliga produkter i användning.

OMPRÖVNING AV ÄRENDE

Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende kan du alltid få beslutet omprövat antingen genom att kontakta Omocom för att reda ut ett eventuellt missförstånd, eller genom att skriva till klagomålsansvarig Ola Lowden Landström, VD Omocom, genom att redogöra för ärendet och be om en omprövning.

 

Omocom nås på telefonnr: 08 520 278 70 samt e-postadress: hello@omocom.se

Klagomålsanasvarige nås på: ola@omocom.se

 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Om du fått ditt ärende omprövat och ändå inte är nöjd har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, som prövar klagomål från privatpersoner utan kostnad.

 

ARN:s postadress är ARN, Box 174, 101 23 Stockholm

Telefon nr: 08-508 860 00

Webbsida: www.arn.se

E-post: arn@arn.se

 

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte tvister.

 

Konsumenternas Försäkringsbyrås postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm

Telefon nr: 0200-22 58 00

Webbsida: www.konsumenternasforsakringsbyra.se

E-post: via webbformulär.

 

Allmän domstol

En försäkringstvist kan i de flesta fall även prövas av allmän domstol.

NAVIGATION

SOCIALT

KONTAKT

Sverige

Birkagatan 1

113 36 Stockholm

Vxl +46 8 520 278 70

Tyskland

Platz der Einheit 2

60327 Frankfurt am Main

Vxl +49 160 99640 785

Portugal

Edifício LACS
Estrada da Malveira da Serra, 920
Aldeia do Juso, 2750-834 Cascais

Vxl +351 932 927 074

Försäkringsgivare bakom Omocoms försäkringar är W.R Berkley och EIR Försäkring. Omocom är registrerad försäkringsförmedlare och står under Finansinspektionens tillsyn som distributör av försäkringar i enlighet med lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.